Infolinka
po-pá 8.00-17.00

+420 956 785 111*

Otevírací doba: po-pá 9.00-17.00

Klient

Často kladené dotazy

Přeji si převést smlouvu na třetí osobu

Převod smlouvy na třetí osobu je možný pouze s písemným souhlasem společnosti sAutoleasing a je zpoplatněn dle platného Sazebníku poplatků společnosti sAutoleasing.

Žádost o převod smlouvy musí být podána výhradně písemně, a to prostřednictvím formuláře Žádost o převod na třetí osobu (právnickou osobu)Žádost o převod smlouvy na třetí osobu (podnikatele) nebo Žádost o převod smlouvy na třetí osobu (nepodnikatele). Originál vyplněné a řádně podepsané žádosti musí být včetně povinných příloh odeslán k posouzení žádosti na adresu sídla společnosti sAutoleasing.

Převod smlouvy je možný pouze na třetí osobu, která je stejné právní formy jako klient (tzn. smlouva, která byla uzavřena s nepodnikatelem může být převedena opět jen na nepodnikatele).