Infolinka
po-pá 8.00-17.00

+420 956 785 111*

Otevírací doba: po-pá 9.00-17.00

Klient

Často kladené dotazy

Chci odstoupit od smlouvy

Odstoupit od námi uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné pouze za splnění následující podmínek:

  • smlouvu jste uzavřel jako spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající) a
  • oznámení o odstoupení od smlouvy bude společnosti sAutoleasing doručeno nejpozději do 14 dnů od podpisu námi uzavřené smlouvy (pro tyto účely je možné využít námi připravený formulář Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru).

Odstoupením od smlouvy Vám vzniká povinnost zaplatit společnosti sAutoleasing (i) jistinu poskytnutého úvěru, (ii) úroky za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena a (iii) nároky pojišťovny na úhradu pojištění vozidla (bylo-li toto pojištění sjednáno v rámci smlouvy) a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání tohoto odstoupení. V případě nesplnění této povinnosti je společnost sAutoleasing oprávněna po Vás nárokovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že pojištění financovaného vozidla bylo zprostředkováno v rámci Vámi uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, dochází ke dni odstoupení od smlouvy k jeho automatickému zániku. Nezapomeňte tak vozidlo pojistit na své náklady.